Dekanın Mesajı

Sağlık alanındaki ilerlemeler Türkiye’de ve dünyada çok hızlı gerçekleşmektedir. Teknolojik gelişmeler insana ve tüm canlı yaşamına hizmet etmek için kullanılmaktadır. Ancak bu yapılırken canlı yaşamı olumsuz yönde de etkilenmektedir. Aile ve toplum düzeyinde sağlığın geliştirilmesi ve korunması, araştırmanın değerini kavramış, disiplinlerarası işbirliğiyle çalışabilen ve bilgilerini paylaşabilen yüksek nitelikli sağlık profesyonellerin yetiştirilmesi ile sağlanabilir. Küreselleşen dünyada yaratıcı ve önder sağlık personeli yetiştirmeyi hedefleyen Üniversitemizde, eğitim ve araştırma yöntemleri de bu doğrultuda yenilikçi ve yaratıcı olmayı hedeflemiştir.

Öğrencilerimiz insana ve tüm canlılara saygılı, doğa sevgisiyle dolu ve etik değerleri her şeyin üstünde tutan bir yaklaşımla eğitilecektir. Mezunlarımız bu yuvadan yaşam boyu öğrenme ilkelerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası tanınırlığa ve uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış bireyler olarak ayrılacaktır. Türkiye’deki çeşitli Üniversitelerdeki fakülteler içinde İngilizce dilinde eğitim veren az sayıdaki fakülteden biri olarak, uluslararası alandan öğrencilerimize de aynı ilkelerle kucak açıyoruz. Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri gönüllerimizde, çok sevdikleri ülkelerinde ve dünyada iz bırakacaktır. Her birisi hem kendi çok sevdikleri ülkelerinin ve hem de tüm dünyanın saygın birer vatandaşı olacaktır.

Size ve ailelerinize yürekten hoşgeldiniz diyorum. Biz bugün, yarın ve gelecek zamanlarda hep burada olacağız.

Prof. Dr. Nedret Kılıç